William de Kleijn

Naam: William de Kleijn
Woonplaats: Herpen


"Droge voeten en lage lasten"

Meanderende Maas

In mijn jeugd heb ik de kracht van het Maaswater ervaren. Ik ken de impact van overstromingen en sta voor het belang van waterveiligheid. Met het project ‘’Meanderende Maas’’ zorgen we nu voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Daardoor wordt het gebied van Ravenstein tot 's-Hertogenbosch veiliger en biedt de Maas, meer dan nu, kansen voor recreatie en natuur.

De schep in de grond

Dat doen we op een Brabantse manier. Samen de schouders eronder en met respect voor elkaar. Werk met werk en geen geld over de balk. Zo maken we het Maasgebied beleefbaar en toekomstbestendig voor u - bewoners, ondernemers en bewonderaars.

Maak kennis met William