Margriet Bräuner

Portefeuille: Wegen, luchtvaart, vervoer over water en energietransitie, mobiliteit

Adoptiegemeenten: Mill en Sint Hubert, Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Grave, Eersel, Bladel, Reusel - De Mierden, Bergeijk

Naam: Margriet Bräuner
Woonplaats: Veghel

Wat zijn je ambities voor de komende jaren?

Brabanders zijn druk bezette mensen. Goede verbindingen en mobiliteitsopties zijn hierbij van groot belang. De alsmaar toenemende verkeersdrukte, op zowel de weg als het spoor, zorgt voor oplopende reistijd voor Brabanders. Ondernemend en innovatief als Brabanders zijn, is een goede verkeersdoorstroming wenselijk.

Initiatieven zoals het Maaslijntje, laten lang op zich wachten. Dit zorgt voor extra uitdagingen omtrent de energietransitie. De elektrificatie en bereikbaarheid van bedrijventerreinen is een belangrijk onderwerp voor Brabant en vraagt om drastische maatregelen zowel op het spoor als in het wegennet.

VVD Brabant gaat graat met mensen in gesprek over mogelijke verbeteringen op gebied van mobiliteit. Interesse? Neem contact op met Margriet via dit mailadres.