Martijn van Gruijthuijsen

Gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Portefeuille: Economie (inclusief vrijetijdseconomie), innovatie en digitalisering, Onderwijs, arbeidsmarkt, kennis en onderzoek, Internationalisering, branding en relatie-evenementen, IPO-bestuur, Coördinerend portefeuillehouder digitalisering, Coördinerend portefeuillehouder public affairs

Naam: Martijn van Gruijthuijsen

Leeftijd: 46 jaar
Woonplaats: Tilburg

Wat zijn je ambities voor de komende jaren?

Er is 1 punt dat belangrijk is en belangrijk blijft om Brabant in de toekomst een top regio te laten zijn. En dat is talent. Van VMBO tot universiteit, het moet prioriteit nummer 1 zijn om genoeg talent voor de Brabantse bedrijven en de samenleving in te kunnen zetten.

Betere aansluiting tussen je opleiding en je eerste baan, het in Brabant houden van afgestudeerden, werven van expats en het leven lang leren tijdens je werk is nodig om ook in de toekomst Brabant te laten bruisen! En dat gaat niet vanzelf. Ik wil dat de provincie er voor zorgt dat er op elk niveau met innovatieve instrumenten de verbinder is tussen talent en werkgever en dat de onderwijsinstellingen die opleidingen bieden waar de samenleving nu en in de toekomst om vraagt.