Henk Peterse

Henk Peterse (’s-Hertogenbosch 1955) is werkzaam als hoofd van de afdeling Plannen bij Waterschap Rivierenland in Tiel. Hij heeft 23 jaar ervaring bij de gemeentelijke overheid en werkt sinds 2000 bij een waterschap.  Hij woont in ’s-Hertogenbosch. Hij is geboren en getogen Brabander en sinds 1988 lid van de VVD. Aanvankelijk wat in de luwte (vanwege functie als gemeentesecretaris) daarna actief als voorzitter van de afdeling Oss van 2003-2005, lid van de Partijraad tot 2010, lid van de partijcommissie verkeer en waterstaat (later infrastructuur en milieu) tot 2012, hoofdredacteur van de Liberale Brabander tot 2014 en voorzitter van de afdeling ’s-Hertogenbosch van 2007 tot 2013. Hij heeft daarnaast werkzaamheden verricht in diverse kandidaatstellingscommissies en verkiezingsprogrammacommissies.
Op dit moment is Henk nog secretaris van de ir LelyKring, deelgezelschap voor waterschapbestuurders van de Bestuurdersvereniging van de VVD (sinds 2001).
Binnen het bestuur van de VVD Brabant beheert Henk de financiële portefeuille en probeert hij de schatkist op een goede manier te bewaken.
Henk is getrouwd met José en samen hebben zij één volwassen dochter.

Lokaal Netwerk: 's-Hertogenbosch