Maarten Velthoen

Maarten C. Velthoen, actief in het water.

Al als jong manneke ging zijn hart uit naar watersport. Hij meldde zich op negen jarige leeftijd aan bij de Zeeverkennersgroep Karel Doorman in Bergen op Zoom. Hij voer toen al zelf met een Vaurien over het Veerse Meer. Hij doorliep hier "de rangen", werd bootsman, leiding en bij het oprichten van de ZV-meisjes werd Maarten de groepsleider.

In zijn twintiger jaren werd Maarten ook bestuurslid bij Watersportvereniging de Schelde, portefeuille "Jeugd en Zeilen". Al vrij snel werd Maarten actief in het belangen behartigen van de watersport. Maarten ziet tussen vissers, duikers, zeilers, motorbootvaarders, kanoërs en gedeeld belang, het toegankelijk houden van het vaarwater. In die tijd neemt de milieubeweging een grote vlucht en Maarten weet van tegenstellingen ook een aantal gezamenlijke belangen te benoemen. Na 2 jaar is Maarten voorzitter van de Regio Deltawateren van het KNWV (=Watersportverbond).

Dan komt het kabinet met de 1e poging tot invoering van een pleziervaartuigenbelasting. In samenwerking met de sportvissers NVVS, campingsector Recron, ANWB, HISWA leid Maarten een actie welke een paar honderdduizend handtekeningen ophaalt tegen die belasting. Duikers duiken de kaarten op uit de Hofvijver en Maarten overhandigd deze aan de vaste 2e Kamer commissie van Financiën. De watersportbelasting is snel van de baan.

Korte tijd later is Maarten bestuurslid van het WatersportVerbond, (www.watersportverbond.nl)

8 jaar gebleven, portefeuille "belangen behartiging". Zijn taak om het watersporten in NL betaalbaar te houden als ook om het Rijk haar afspraken uit het verleden, bijv. het Recreatie toervaartnet te behouden. (afspraak over doorvaartprofiel boten (lengte, breedte, diepte, hoogte) altijd de NL wateren kunnen bevaren. Het Rijk heeft menige brug of tunnel daarom hoger of dieper gemaakt om aan de afspraken te voldoen. Om die reden zat ik veelvuldig aan tafel met leden van de 2e Kamer, geen partij uitgezonderd, heb ook Kamercommissies meermalen mogen toespreken.

Ergens in die tijd werd Maarten eerst lid namens KNWV van de EU club die aan belangen behartiging doet voor de water recreanten de EBA (European Boating Ass.) zie www.eba.eu.com . Daarvan zijn lid alle vergelijkbare organisaties uit alle 28 EU landen die je in NL kent als Hiswa, KNWV, ANWB, KNMC (motorbootclub), na ongeveer 1,5 jaar was Maarten hier de Vice-President en is dat 7 jaar gebleven. Deze club richt zich als lobbyclub alleen op EU in Brussel. Zij hielden tentoonstellingen in het parlementsgebouw, waarbij de titel luidde van Limerick (Ierland) to Kiev and return. Land NL, Duitsland Zweden Polen, Rusland werd de noordelijke weg gevonden, waarbij steeds good & bad praktijken getoond werden, deze sloten naadloos aan op waar de EU haar geld in wilde investeren (veelal infra en milieu zaken). De terugweg liep via de Donau en Frankrijk/ Italië om zo die verbindingen tot leven te brengen, denk daarbij aan Donau Rijn verbinding waar de EU significante bedragen in heeft gestort. Hij heeft in die tijd ook het EU parlement in de comm Milieu mogen toespreken speciaal over de "Kaderrichtlijn Water".

Tussendoor is Maarten 12 jaar lid voorzitter geweest van de Landelijke Admiraliteit, zeg de voorzitter van het Waterwerk van Scouting Nederland www.scouting.nl . In mijn periode heb ik ervoor gezorgd dat deze club het vaar kwalificatie systeem CWO heeft omarmt. Daarmee heb je een diplomalijn beet welke ook gebruikt wordt door Recron, Hiswa, KNWV als ook een EU lijn heeft. Voor de gebruikers/ bezitters diploma een in heel de EU herkenbaar en daarmee toepasbaar niveau.

Maarten is bij Koninklijk Besluit op 6 december 2011 benoemd tot "Ridder in de Oranje-Nassau".

Resumerend, Maarten is goed in staat om belangen van tegengestelde partijen te verbinden, ook aan die partijen uit te leggen wat is het verschil, maar ook wat is je voordeel om mee te doen. In het Waterschap gaat het niet alleen maar om belangen van diverse partijen, maar de zorg dat dank zij goed innoverend beleid iedereen droge voeten houdt, zich veilig mag voelen is een hoofdthema. Het waterschap richt zich op haar hoofdtaken veilig water en schoon water, tegen een betaalbare prijs, Ook de reiniging van afvalwater wordt door het Waterschap geregeld. En slim verbinden als voor een monteur van Brabantse Delta een looppad krijgt naar bijv. een stuw is aangelegd, laat dat ook toegankelijk zijn voor een sportvisser daar zijn hengel uit kan gooien, kost niks meer. Of laat een kanoër diezelfde steentjes gebruiken om de stuw te passeren. Want weet dat respect voor de natuur bij alleen lukt bij onze bevolking/ inwoners als zij de natuur kunnen beleven, proeven, ruiken en meemaken, dat is de beste bescherming voor de natuur.

Bij de laatste verkiezingen in 2015 Waterschap Brabantse Delta heb ik ongeveer 1750 voorkeurstemmen behaald en ben nu lid van het Algemeen Bestuur met de portefeuille watersystemen.