Cecile Franssen

Sinds 2009 maak ik deel uit van het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Voor mij was op dat moment het werkterrein van het waterschap tamelijk onbekend. Goed inwerken en inlezen was dus gewenst. Tot mijn grote plezier vind ik de materie enorm interessant en uitdagend.

We zien dat waterveiligheid steeds belangrijker wordt. Niet alleen om ons te beschermen tegen hoog water (de belangrijkste taak van een waterschap), maar ook de vraag hoe we het water schoon houden dringt zich steeds meer aan ons op.

Bij de start was het waterschap voor mij wel een oubollige organisatie. Typisch een monopolist, die de belasting verhoogde als de begroting niet sluitend was.

Door met de hele coalitie, waar ook de VVD deel van uitmaakt, ons daarop te concentreren kunnen we zeggen dat we flink opgeschoten zijn. Het waterschap wordt steeds beter gemanaged. We delen kennis, we maken gebruik van kennis van anderen en betalen alleen als het waterschap aan zet is. Kortom we werken steeds beter samen met gemeenten en de provincie.

Mijn idee: Kijk eens vaker in de keuken van het waterschap!

NB:
Cecile Fransen is fractievoorzitter van de VVD-fractie in het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Daarnaast is zij lid van de gemeenteraad van Tilburg.