William de Klein

Portefeuille van William de Kleijn:
- Stedelijk Waterbeheer
- Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
- Schadeafhandeling
- Beleidsontwikkeling Blauwe Diensten
- Akkerrandenbeheer
- Vergunningverlening Waterwet + RWZI
- Inrichting, Beheer en Onderhoud Keringen
- Watertoets Ruimtelijke Plannen
- Keur Keringen
- Schouwvoering
- Ontheffingenbeleid Keringen
- Opstellen Actueel Houden Leggers Keringen
- Handhavingsbeleid mbt de Keur voor Keringen
- Regioportefeuille Raam
- Lid Themagroep Vitaal Platteland
- Uniecommissie CWK
- Aquon
- Lid Overleg NBWB-ZLTO
- Lid Stuurgroep GOL
- Lid Platform Bestuurlijk Samenwerken
- RRO Zuidoost
- RRO Noordoost
- Muskusrattenbestrijding
- 4e Loco-Dijkgraaf