Huub Hieltjes

Huub Hieltjes (1965) woont samen met Esther in Breda.

Sinds 2009 is hij - op voordracht van de VVD - lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta. 
In zijn politiek-bestuurlijke werk focust hij op veiligheid, samenwerking en lage belastingen. Het gaat er om dat we ruimte bieden aan ondernemende mensen. Het waterschap Brabantse Delta richt zich nu - anders dan voor 2009 - echt op de kerntaken. De tarieven behoren nu tot de laagste in Nederland.

Overigens is hij niet alleen in West-Brabant actief, maar ook op nationaal niveau, onder meer als lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen. 
Dit bestuurlijke werk combineert hij met zijn baan bij NL Financial Investments in Den Haag. NLFI is de enig aandeelhouder in ABN AMRO Group N.V., ASR Nederland N.V., SNS REAAL N.V. en Propertize B.V. 

Daarnaast is Huub onder meer commissaris van Brabant Water N.V. en N.V. Slibverwerking Noord-Brabant N.V.