Suzanne Otters-Bruijnen

Na mijn inzet voor de JOVD, VVD-commissies en -besturen ben ik in 2006 gemeenteraadslid in Vught geworden. Na 9 jaar raadslidmaatschap ben ik in 2015 verkozen tot Statenlid. Daarnaast heb ik een gezin met vier schoolgaande kinderen, ben ik trouwambtenaar en heb ik enkele vrijwilligersbanen. Een druk programma, maar met een strakke planning is het allemaal prima te bolwerken.

Ik heb een aantal jaar in het buitenland gewoond en gewerkt, maar ben weer teruggekomen naar Nederland. Het bloed stroomde waar het niet gaan kon; naar Brabant, naar Vught. Ik voel me thuis in Brabant. Brabant heeft sterke economische troeven en biedt ons tegelijkertijd met haar mooie landschap een goed leefklimaat.

Beide moeten worden gekoesterd maar zullen ook moeten worden aangepast met het oog op de toekomst. Daar zet ik me vanuit de VVD-Statenfractie voor in: zie bijvoorbeeld het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.nl, dat zich richt op goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in een groot deel van Brabant. De knelpunten A58, N279 en A67 worden aangepakt. Niet alleen via meer asfalt maar juist ook de combinatie mét smart mobility. De slimste weg van Rotterdam naar Wenen loopt immers door Brabant!

Het gaat goed in Brabant. Samen met mijn VVD-fractiegenoten zet ik me ervoor in om het leven in Brabant nóg een stukje beter te maken. Door te investeren in een betere bereikbaarheid en onze mooie natuur te beschermen. 


Tweede vicefractievoorzitter

Technisch voorzitter (themacommissie 'Economie en Internationalisering') 

Woordvoerder:
- Natuur
- Mobiliteit: Wegen Oost-Brabant, Vervoer over water en Luchthavens

Beroep:
Ambtenaar van de burgerlijke stand


Maatschappelijke nevenfuncties:

  • Bestuurssecretaris Rotary Club Vught
  • Voorzitter Urgentiecommissie woningcorporatie
  • Lid RvC VET-Vught

Aanspreekpunt voor:

  • Boxtel
  • Haaren
  • Meierijstad
  • Vught

Social media:
Suzanne Otters-Bruijnen is ook te volgen via TwitterFacebook en Instagram