OPLEIDINGEN EN TALENTMANAGEMENT BINNEN DE BRABANTSE VVD

De eerste stap in de Brabantse O&T-keten wordt gevormd door de basistrainingen vanuit de Haya van Somerenstichting op het gebied van politieke oriëntatie en communicatieve vaardigheden.

OPLEIDINGEN EN TALENTMANAGEMENT BINNEN DE BRABANTSE VVD

 

 

basistrainingen

De eerste stap in de Brabantse O&T-keten wordt gevormd door de basistrainingen vanuit de Haya van Somerenstichting op het gebied van politieke oriëntatie en communicatieve vaardigheden. Deze cursussen staan open voor alle leden. Met deze trainingen werkt u aan uw kennis van het liberalisme en het vermogen om die kennis in de praktijk toe te passen. Ook werkt u aan politieke vaardigheden. Tegelijkertijd bouwt u aan uw netwerk binnen de VVD. Deze basistrainingen zijn vaak toelatingsvereisten voor vervolgtrajecten zoals de Brabantse Masterclass en de landelijke kadertraining. De VVD Brabant streeft naar een goede geografische en temporele spreiding van het opleidingsaanbod.

trainingen voor politici en bestuurders

Een volgende stap in de Brabantse O&T-keten wordt gevormd door cursussen die specifiek gericht zijn op (potentiële) politici en bestuurders op lokaal en provinciaal niveau. Binnen deze cursussen worden specifieke vaardigheden en kennis bijgebracht die voor hen relevant zijn. Te denken valt aan mediatrainingen, het gemeenteraadsimulatiespel en de cursussen WMO, public relations, provinciale staten, oppositievoeren, gemeentefinanciën, vergadertechnieken, politiek profileren, onderhandelen, fractiemanagement, campagne voeren en stem op mij.

Opleiding & training kan ook bijdragen aan een goede interne organisatie. Daarom worden regelmatig cursussen georganiseerd voor afdelings- en regiobestuurders, zoals de workshop beter besturen of de winnende lijst, de cursus vergadertechnieken en de workshop bestuur-fractie.

Brabantse Masterclass

Voor potentials wordt in Brabant  een regionale masterclass georganiseerd. Met de Brabantse Masterclass investeert de VVD Brabant in talenten. Het doel is het ontdekken en ontwikkelen van potentieel talent voor politieke en bestuurlijke functies op (in beginsel) bovenlokaal niveau en het werken aan een Brabants netwerk voor getalenteerde VVD’ers. De Brabantse Masterclass biedt een aansprekend en uitdagend programma met inhoudelijke modules, toegespitste vaardigheidstraining en gelegenheid tot kennismaking met Brabantse VVD-politici en -bestuurders.

Talentbegeleiding

De VVD Brabant ziet opleiding & training als een integraal onderdeel van talentmanagement. Het investeren in de ontwikkeling van Brabantse talenten stopt niet met het doorlopen van het reguliere cursusaanbod en de Brabantse Masterclass. Ook daarna zet de VVD Brabant in op de vorming van talentvolle en ambitieuze Brabantse VVD’ers ter voorbereiding op politieke, bestuurlijke en topkaderfuncties. Daarom wordt de laatste stap in de Brabantse O&T-keten gevormd door maatwerktrajecten en verdiepingscursussen gericht op gevorderde talenten. In dit kader werkt de VVD Brabant met diverse talentenklasjes.

 

Wie organiseert cursussen in Brabant?

De verschillende lagen binnen de VVD - afdeling, regio, Kamercentrale - hebben ieder hun rol en verantwoordelijkheid, maar de organisatie van trainingen stoelt vooral op actieve VVD’ers die enthousiast zijn over het organiseren van cursussen.

De primaire verantwoordelijkheid voor het organiseren van de basistrainingen in Brabant ligt bij de vier regio’s. De organiserende regio vraagt de trainingen bij de Haya van Somerenstichting aan en is verantwoordelijk voor de registratie van aanmeldingen en de financiële afhandeling. Vaak heeft ook een lokale afdeling een opleidingsfunctionaris binnen het bestuur. Het betreffende afdelingsbestuurslid informeert en adviseert leden over te volgen opleidingstrajecten en houdt contact met de opleidingsfunctionaris van de regio over de opleidingsbehoeften van leden. 

Het bestuur van de Kamercentrale is in samenwerking met de regiobesturen verantwoordelijk voor de organisatie van trainingen voor afdelings- en regiobestuurders. Ook draagt het Kamercentralebestuur zorg voor trainingen gericht op (potentiële) Statenleden en waterschapsbestuurders, de organisatie van de Brabantse Masterclass en maatwerktrainingen in het kader van talentmanagement. De O&T-functionaris van het Kamercentralebestuur vertegenwoordigt Brabant in de landelijke commissie opleidingen (LCO) en is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van O&T-activiteiten in Brabant. De Kamercentrale vervult haar coördinerende rol door het bijhouden van de Brabantse opleidingsagenda op de website van de VVD Brabant en door periodiek overleg met de opleidingsfunctionarissen van de regio's.

 

Brabantse Trainers

Voor het kunnen organiseren van cursussen is het essentieel dat er voldoende trainers zijn die trainingen kunnen verzorgen. De VVD Brabant is met name op zoek naar Brabantse VVD'ers die als trainer zouden willen optreden. Wilt u graag trainer worden en op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de VVD?  Voldoet u aan de volgende functieprofiel?:

    U bent lid van de VVD en heeft in diverse gremia van de partij activiteiten ontplooid;

    U heeft aanwijsbare ervaring met het geven van trainingen en/of presentaties in uw betaalde of vrijwilligerswerk;

    U heeft gedegen kennis van het liberalisme, zodat u deze grondbeginselen in de didactiek kunt verweven;

    U heeft ervaring als volksvertegenwoordiger of bestuurder, zodat u de trainingen van praktijkvoorbeelden kunt voorzien;

    U kunt uw eigen professionaliteit verbinden aan het niveau en de inbreng van gemotiveerde, niet-professionele, belangstellenden;

    U kunt als trainer goed overweg met een niveauverschil tussen de cursisten.

Toekomstige trainers worden intern opgeleid en kunnen daarna bij verschillende trainingsbijeenkomsten worden ingezet. Wilt u trainer worden, stuur dan uw (politieke) CV met motivatiebrief aan de Haya van Somerenstichting.